Гипермаркет «Лента» (г. Пенза, ул. Антонова)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13 (холодильные камеры)

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18 (машинное отделение)

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25 (конденсаторы воздушного охлаждения)

Фото 26

Фото 27

Фото 28